Wiosna 2024, nr 1

Zamów

173

Wrzesień 1972

Chrześcijanie powinni być pierwsi w pracy dla pojednania(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1972

Chrześcijanie powinni być pierwsi w pracy dla pojednania
(i inne...)

3 Po decyzji Stolicy Apostolskiej Tadeusz Mazowiecki

7 Chrześcijanie powinni być pierwsi w pracy dla pojednania (rozmowa KNA z redaktorem naczelnym „Więzi”))

12 Requiem dla Rzeczypospolitej Jerzy Jedlicki

23 O Jrzeym Zawieyskim kilka myśli sprzecznych Stefan Treugutt

28 Dwugłos o „Próbach świadectwa”: Etyka godności i etyka miłosierdzia Marian Przełecki

30 Dwugłos o „Próbach świadectwa”: Gdy zawodzi wyobraźnia przemawia filozofia Krystyna Zgorzelska

36 Wspomnienie o Michale Choromańskim Jerzy Krzysztoń

41 Zdaniem laika: Jaskółka

43 U progu trzeciego przełomu w rolnictwie Tadeusz Kasprzycki

52 Dylematy rozwoju rolnictwa (dyskusja z udziałem Ryszarda Manteuffla, Andrzeja Stelmachowskiego i Andrzeja Wielowieyskiego)

62 Wiersze Jan Marszałek, Tadeusz Szyma

67 Szlachta panachrystusowa Emil Biela

78 Jak być Polakiem? Tadeusz Witkowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

92 Za kulisami „dziwnej wojny” Kaziemirz Rosen-Zawadzki

105 Wrzesień 1939 widziany z Paryża Gustaw Łowczowski

KONFRONTACJE

119 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

125 Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego Aleksy Bornus

132 Opus vitae Gerarda Labudy Paweł de Laval

138 Zdzisław Łapiński – „Norwid” Józef Fert

FAKTY I KOMENTARZE

141 Toruński karnawał teatralny Tadeusz Byrski

146 Wieś polska – nasza troska i nasza przyszłość Jerzy Bylina

150 Problemy metodologii nauk Jakub Zdzisław Lichański

154 PROBLEMY – TENDENCJE – DYSKUSJE
•Lek na patologię zakładową
•Czym skorupka za młodu nasiąka?
•Polityk kulturalny powinien być kompetentny

162 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Młodzi poeci Wiktor Woroszylski