Wiosna 2024, nr 1

Zamów

171

Lipiec-Sierpień 1972

Polak poczciwy(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1972

Polak poczciwy
(i inne...)

5 Polak poczciwy u schyłku trzeciej ćwierci XX wieku Tadeusz Chrzanowski

26 Pamflet na człowieka „stylowego” Marian Przełęcki

31 Wiersze Zbigniew Herbert

34 Stadion i megalopolis Andrzej Ziemilski

43 Mówi wyż: Zapotrzebowanie na wartości moralne

60 Sonety Pablo Neruda

64 Niepisany epos Tebaidy Stanisław Pospieszalski

87 Anty-wieszcz i jego prorok Anna Tatarkiewicz

97 Człowiek jako ogół swych możliwości Jakub Zdzisław Lichański

117 Wiersze Anna Achamtowa

121 Modlitwa (ze wspomnień o ks. A. Fedorowiczu) S. Klara Jaroszyńska

134 Glosa do rozważań o modelach kapłaństwa Juliusz Eska

140 Wychowanie do dialogu (rozmowa z o. Vincenzo Miano)

143 Motory i hamulce ekumenizmu (rozmowa z o. René Beaupere)

148 Zdaniem laika: Niecierpliwi

150 Środek przekazu sam jest przekazem Marshall McLuhan

163 O nauce organizacji i zarządzania – inaczej Zbigniew Martyniak

167 Dylematy kształcenia inżynierów Stanisław Latek

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

172 Dywersja i walka zbrojna konspiracyjnej Warszawy 1939 – 1944 Tomasz Strzembosz

187 Marszałek Foch a sojusz Polski i Francji 1923 r. Marek Ruszczyc

195 Ambasada w Paryżu (1935 – 1938) Gustaw Łowczowski

KONFRONTACJE

212 Afrykańskie dylematy Andrzej Machalski

NAD KSIĄŻKAMI

226 Ślepy nocą w lesie Olgierd Terlecki

231 „O sztuce miłości” bez entuzjazmu Irena Stopierzyńska

234 Jak nauczyć się kochać Jerzy Strojnowski

237 Misterium teatru i realia polskie Zbigniew Zielonka

240 Studia wokół osoby Edward Płochacz

245 Teologia Koranu Ks. Roman Nir

248 Mickiewicz i teatr Zofia Jasińska

251 Kawa po warszawsku Krzysztof Morawski

FAKTY I KOMENTARZE

254 Świat odległy, czyli o pejzażu z XVI i XVII w. Irena Żelechowska

259 Czy warto krytykować? Tadeusz Byrski

263 Przyjaciele ludzi dotkniętych złym losem Celestyna Orlikowska

266 Teatr Akademicki KUL Andrzej Kowalski

271 W kręgu zagadnień filozofii człowieka Elżbieta Wolicka

275 Za co kochać dyrektora? Stanisław Czaplicki

279 PROBLEMY – TENDENCJE – DYSKUSJE
•Laicyzacja a la docent
•Rozważania o demokracji
•Postulaty wydawców

287 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Po seansie Wiktor Woroszylski

291 Ćwiczenia miesięczne: D.W. „Strażnica” – lato 1971 Jacek Łukasiewicz