Wiosna 2024, nr 1

Zamów

170

Czerwiec 1972

Takie będą Rzeczpospolite…(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1972

Takie będą Rzeczpospolite...
(i inne...)

3 Dyskusja o reformie systemu oświaty i wychowania

20 Szkolnictwo gdzie indziej Anna Morawska

40 Blaski i cienie pedagogiki Pierre Furter

50 Komisja Edukacji Narodowej Mirosława Chamcówna

58 O Januszu Korczaku Ks. Jan Twardowski

61 Myśli o wychowaniu chrześcijańskim Renata Grzegorczykowa

67 Wspomnienia o prof. Macieju Święcickim T.M., Przemysław Kłosiewicz, A.J.

77 Cztery miasta nad Wisłą Tadeusz Chrzanowski

92 Wiersze Stefan Jurkowski

96 Po pierwszym dziecku Wanda Półtawska

106 Polemiki O. Ludwik, A. Nowicki OFM, Jerzy Strojnowski

115 Zdaniem laika: Ordery

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

117 Tajny skauting lat 1908–1914 Henryk Józef Bagiński

126 Ze wspomnień... Antoni Stanisław Tomaszewski

KONFRONTACJE

132 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

137 Nowa książka Andrzeja Wielowieyskiego Zbigniew Lew Starowicz

140 Właśnie na przekór historii Jacek Wegner

FAKTY I KOMENTARZE

145 Jeszcze o młodzieży – wnioski z badań Ewa Morawska

151 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
•Historia jest kulą u nogi?
•Raport o stanie chamstwa
•Młodzież przyszłością narodu?

158 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: polowanie na słonia Wiktor Woroszylski

161 Ćwiczenia miesięczne: śmiecie Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

164 O. Gabriel Bartoszewski, Kornel Morawiecki, Krzysztof Jedliński