Wiosna 2024, nr 1

Zamów

168

Kwiecień 1972

Biedny chrześcijanin patrzy na getto(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1972

Biedny chrześcijanin patrzy na getto
(i inne...)

3 Radosna nowina

4 Rozmowy z Atenagorasem (III) Olivier Clement

15 Zdaniem laika: Sens Krzyża

18 Biedny chrześcijanin patrzy na getto Krzysztof E. Śliwiński

24 Wiersze Andrzej Biskupski

27 Siostra Teresa Służebnica Krzyża Stefan Swieżawski

37 Dwuznaczność radykalizmu Krzysztof Pomian

48 Narodowe i ludzkie w myśli Brzozowskiego Bohdan Cywiński

62 Autocytaty czyli nieobyczajna polemika z recenzentami Antoni Gołubiew

75 Z rozmów przy stole Michał Choromański

82 Pożegnanie ze Zbigniewem Pędzińskim Stefan Lichański

82 Pożegnanie ze Zbigniewem Pędzińskim Stefan Lichański

89 Znak czasu: dyskusja o zmierzchu „literatury katolickiej” Tadeusz Mazowiecki

95 Lekarzu, ulecz najpierw samego siebie! Jan Frąckiewicz

KONFRONTACJE

100 Przemiany uczelni technicznych Stanów Zjednoczonych Karol Wajs

109 Komputerowe prognozowanie rozwoju społecznego Antoni Dembiński

115 Przegląd zagraniczny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

119 Rozbicie obozu w Treblince Franciszek Ząbecki

NAD KSIĄŻKAMI

125 Wskrzeszanie tradycji Jacek Wegner

129 Władysława Tatarkiewicza dialog ze współczesnością Jerzy Narbutt

FAKTY I KOMENTARZE

133 Czy dyktatura znaczy faszyzm? Zbigniew Zajączkowski

140 Muzyka dawna w kościele ewangelickim Róża Paderewska

143 Nie ma światów zabitych deskami Tadeusz Byrski

147 Tydzień filmów amerykańskich Piotr Skórzyński

150 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
•Paszkwil na elitę
•Czy wierzymy w propagandę?
•Ludzie listy piszą
•„Ruch Jezusa”

159 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Gdybym zabrał głos Wiktor Woroszylski

162 Ćwiczenia miesięczne: Epopeja Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

166 Jan Łazowski, o. Klemens Świżek