Jesień 2022, nr 3

Zamów

166

Luty 1972

Sprawiedliwość w świecie(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1972

Sprawiedliwość w świecie
(i inne...)

3 „Komu bije dzwon”? Jacek Wejroch

14 Synod poszukujący Juliusz Eska

19 Sprawiedliwość w świecie – Dokument komisji „Iustitia et Pax”

32 Do was należy inicjatywa – Rozmowa z sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów ks. E. Carson Blake

35 Wiersz Kazimierz Ratoń

36 Aby ziemia była naszym domem... – Międzynarodowy apel uczonych

42 Moralność i ekologia Jacek Woźniakowski

48 Mówi wyż: Zapotrzebowanie na wartości moralne Jan Tomasz Lipski, Krzysztof Jedliński, Ewa Morawska, Katarzyna Zonn, Michał Wroniszewski

62 Pokolenie niecierpliwych Piotr Skórzyński

70 Wiersze Adam Zych

72 Święto pracy Edward Płochacz

76 Zdaniem laika: Sojusz publicystów

78 Wspomnienia Jerzy Narbutt

101 Wiersze Bogdan Ostromęcki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

103 Jan Wolski – teoretyk i działacz spółdzielczości Zdzisław Szpakowski

110 Spółdzielczy samorząd pracy Jan Wolski

KONFRONTACJE

121 Centralny problem Czarnej Afryki – rozmowa z dr Georges Ngango

126 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

131 Vir doctus Zdzisław Jakub Lichański

137 Skarga udręczonej ludzkości Jacek Wegner

FAKTY I KOMENTARZE

142 Kto jest naprawdę winien? Krystyna Zgorzelska

145 VII Warszawskie Spotkania Teatralne Zofia Jasińska

150 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
•Paszkwil na starych
•Młodzież wyobcowana

157 Zapiski z kwartalnym opóźnieniem: Pomiędzy ciszą a zgiełkiem Wiktor Woroszylski

160 Ćwiczenia miesięczne: Szturm poetów Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

164 ks.Henryk Weryński

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury