Wiosna 2024, nr 1

Zamów

162

Październik 1971

Beatyfikacja o. Kolbe(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1971

Beatyfikacja o. Kolbe
(i inne...)

3 Muszę to przemyśleć Krystyna Konarska-Łosiowa

8 *** Che Guevara

9 Od doraźnych potrzeb do strategii rozwoju Stefan Bratkowski, Jerzy Kleer, Stanisław Markowski, Andrzej Wielowieyski

26 Najbliższa pięciolatka czy dalsza perspektywa? Bohdan Skaradziński

34 Polskie „Każdy jeden” Wanda Chylicka

42 Autorytet kościelny a sumienie Franz Scholz

48 Moje trzy grosze Jerzy Narbutt

52 Przeor Taize o urzędzie papieskim

56 Profesor i biskup Leokadia Małunowicz

64 Zdaniem laika: Czy warto nawracać?

67 Wiersze Andreana Radewa

74 Maneż Wladysław Huzik

87 Z przeszłości polsko–węgierskich związków koscielnych Elżbieta Dąbrowska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

95 Litwa a wojna polsko–niemiecka 1939 r. Piotr Łossowski

108 Wspomnienia z Litwy Kowieńskiej Paweł de Laval

KONFRONTACJE

119 Czy wojny są nieuniknione?

122 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

130 Wiwisekcja epoki Piotr Skórzyński

134 Nietypowa relacja pamiętnikarska Ludwik Hass

142 Głos pełen niepokoju Jacek Bierezin

147 O wszechświecie i człowieku Małgorzata Pewelska

FAKTY I KOMENTARZE

149 25 lat „Znaku” Jędrzej Bukowski

153 Odkrycia w Chodliku Krzysztof Burek

157 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
•Chochoły, kolesie i ... Kowalski
•Naszkowskiego „przymknięcie wielkich drzwi”

163 Wymysły Jacek Wejroch

Listy do redakcji

164 O pewnym sposobie unikania dyskusji Czesław Wojtkiewicz

165 W związku z koniecznością unikania jałowych dyskusji Andrzej Siemianowski