Wiosna 2024, nr 1

Zamów

159

Lipiec-Sierpień 1971

Zapotrzebowanie na wartości moralne(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1971

Zapotrzebowanie na wartości moralne
(i inne...)

3 Wiersze ks. Paweł Heintsch

9 Zapotrzebowanie na wartości moralne Andrzej Grzegorczyk

17 Aspiracje społeczne – realistycznie Bohdan Skaradziński

25 Społeczeństwo z rogu ulicy Jacek Wejroch

40 Wiersze Elżbieta Cichla–Czarniawska

43 Rekopisy nie spłoną! – obiecał diabeł Wiktor Woroszylski

60 Fenomen religijny Adam Stanowski

73 Kościół i świat: reorientacja i nowe pytania Juliusz Eska

84 Umieć słuchać Jacques Loew

91 Propozycja modelu współczesnej rodziny polskiej Jerzy Strojnowski

101 Zdaniem laika: Zaangarzowani i roztropni

103 Małżeństwa potrzebują księży Andrzej Wielowieyski

114 Katecheci potrzebują rodziców Jan Tłuchowski

124 Wiersze Sławomir Podstolski

127 Poezja dzisiaj Leszek Szaruga

140 Róża z płomienia Jerzy Bohdan Rychliński

149 Jeszcze o „Dziennikach” Nałkowskiej Tadeusz Mazowiecki

153 „Liman” Tadeusz Byrski

175 Gen. Bryg. Antoni Chruściel – „Monter” Jan Rzepecki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

161 Edward Rydz – marszałek „Śmigły” (I) Ryszard Zieliński

175 Gen. Bryg. Antoni Chruściel – „Monter” Jan Rzepecki

186 Czy Józef Piłsudski był protestantem? ks. Henryk Weryński

193 wspomnienia z Zamku Warszawskiego 1926 – 1939 Tadeusz Caspaeri–Chraszczewski

KONFRONTACJE

200 Księża Europy Zachodniej przed Synodem Biskupów
•Dokumenty Stanisława Grabska

215 Wiele czy jedna „opinia publiczna”? Irena Stopierzyńska

221 Rozmyślania w dorzeczu Eufratu Jerzy Cywiński

234 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

242 Ku marksistowskiej teorii osobowości Andrzej Siemianowski

247 XV – wieczne myśli o reformie Kurii Rzymskiej Jerzy B. Korolec

251 „Nie przyszedłem pana nawracać” Stefan Frankiewicz

256 Śląskie trudne sprawy Wojciech Wieczorek

262 Anatomia szlachty polskiej Franciszek Mincer

267 Po równi pochyłej Paweł de Laval

FAKTY I KOMENTARZE

273 Stanisław Zamecznik Marian Stachurski

275 Jubileusz „Odry” Jan Róg

277 Pewelskie spotkania z Panem Bogiem za piecem Krzysztof Jedliński, Michał Wroniszewski

284 Partycypacja Wojciech Ostrowski

286 PROBLEMY – TENDENCJE – DYSKUSJE
•Głos w sprawie polityki wyznaniowej, otwartości i pluralizmu
•Spostrzeżenia drobne, lecz celne
•Sprawa zdrowia na wsi

299 Wymysły Jacek Wejroch

Listy do redakcji

301 Wincenty Kawalec, Karol Popiel, Antoni Gentemon, Sylwester Dziki, Andrzej Wacławczyk