Wiosna 2024, nr 1

Zamów

158

Czerwiec 1971

Drogi przyszłości rolnictwa(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1971

Drogi przyszłości rolnictwa
(i inne...)

3 Maria Grzegorzewska Jerzy Zawieyski

24 Drogi przyszłości rolnictwa Andrzej Stelmachowski

29 Być czy nie być rolnikiem? Renata Łuczyńska

35 O rentach dla rolników – dyskusyjnie Wiesław Krzysztofowicz

40 Nad modelem konsumpcji Wojciech Wieczorek

53 Wiersze Wiesław Stępniewski

55 Modlitwa dzisiaj

62 Psychologiczny aspekt wolności Antoni J. Nowak

67 Zdaniem laika: Teologia Jana Twardowskiego

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

70 Polacy – komunardzi Krystyna Wyczańska

NAD KSIĄŻKAMI

91 Propozycja dialogu Krzysztof Jedliński

96 Po likwidacji firmy „Ojciec Malachiasz” Renata Prawdzic

103 Partia Witosa Ludwik Borys

KONFRONTACJE

110 Pluralizm stosowany Irena Stopierzyńska

119 Przegląd zagraniczny

FAKTY I KOMENTARZE

125 Manowce subiektywizmu Elżbieta Wolicka

130 „Teologia śmierci Boga” – czyli trzeba szukać dalej Jan Turnau

133 PROBLEMY – TENDENCJE – DYSKUSJE
•Odpowiedzialność za słowo – wobec kogo?
•Dziś i jutro polskiego egalitaryzmu
•Czy sceptycyzm?

145 Ćwiczenia miesięczne: Przecinki i forsa Jacek Łukasiewicz