Wiosna 2024, nr 1

Zamów

157

Maj 1971

Jak oceniać poziom życia w Polsce(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1971

Jak oceniać poziom życia w Polsce
(i inne...)

3 Jak oceniać poziom życia w Polsce?
Rozmowa z Janem Rosnerem, prof. SGPiS Bohdan Skaradziński, Andrzej Wielowieyski

10 Dyskusja o informacji Jan Bobrowski, Jędrzej Bukowski, Jacek Wejroch

26 Życie w dialogu Abraham Kaplan

41 Dlaczego zostaliśmy katolikami? – Wypowiedzi konwertytów

53 Z dziennika Jan Parandowski

67 Pamiętniki komunardów Anna Gall

79 Czy etyka chrześcijańska jest niehumanistyczna? Jan Turnau

84 Zdaniem laika: usamodzielnienie

KONFRONTACJE

86 Związkowcy belgijscy odpowiadają na pytania „Więzi”

94 Przegląd zagraniczny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

100 Polska w planach Hitlera (II) Henryk Jackiewicz

NAD KSIĄŻKAMI

110 Uwagi o antologii poezji kapłańskiej Jacek Łukasiewicz

116 Wymyślony człowiek w wymyślonym świecie Jacek Wejroch

124 Własny dom Maria Braun–Gałkowska

FAKTY I KOMENTARZE

127 Lubelskiej szkoły strukturalnej nie będzie Brunon J. Ruciński, Ludwik Stomma

133 PROBLEMY – TENDENCJE – DYSKUSJE
•Wywiad z prof. E. Lipińskim
•Wyznaczniki dalszego rozwoju
•Hipnoza i telepatia

140 Ćwiczenia miesięczne:
•Grzechotka
•Skały Peloponezu Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

144 Jan Łazowski, Wojciech Ziembiński, Eugeniusz Kłoczowski, ks. Stanisław Wiśniewski, Mieczysław Wierzbowski