Wiosna 2024, nr 1

Zamów

154

Luty 1971

Religia i pokój – Kioto 1970(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1971

Religia i pokój – Kioto 1970
(i inne...)

3 Światowa konferencja o religii i pokoju – Kioto 1970

23 Zjazd ekonomistów Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zieliński

31 Kościół a młodzież współczesna – list pasterski biskupów szwajcarskich

37 Mówi wyż: Dyskusja nad „Dogmatyką” ks. A. Zuberbiera

57 Młodzież szkół średnich o religii Jan Paszkiewicz

66 Zdaniem laika: Wielka szansa katechezy

68 Wiersze Franciszek Kamecki

72 Tadeusz Manteuffel 1902 – 1970 Aleksander Gieysztor

75 Józef Krystyna Nowakowska–Janiszewska

89 Święta góra i drzewo życia Aleksandra Olędzka–Frybesowa

106 Poznański Okręg Armii Krajowej Marian Woźniak

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

98 Kłopoty z Europą i kłopoty z historią Jerzy Jedlicki

KONFRONTACJE

123 Młodzież zachodnia a przyszłość Kościoła

128 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

133 Książka pisana w drodze Stanisława Grabska

FAKTY I KOMENTARZE

142 Jazz Jamboree 70 Tomasz J. Popielicki

145 PROBLEMY – TENDENCJE –
DYSKUSJE
•Dywagacje z okazji kolejnej reorganizacji

Listy do redakcji

147 „Tygrys” się uśmiecha ks. Józef Schabowski

148 Jeszcze o „Problemie młodzieży” S.L.

150 Apel...już podjęty Tadeusz Caspaeri–Chraszczewski