Wiosna 2024, nr 1

Zamów

151

Listopad 1970

Rozmowa z przewodniczącym Konferencji Biskupów Węgierskich ks. Józsefem Ijjasen(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 1970

Rozmowa z przewodniczącym Konferencji Biskupów Węgierskich ks. Józsefem Ijjasen
(i inne...)

3 Rozmowa z przewodniczącym Konferencji Biskupów Węgierskich ks. arybiskupem Józsefem Ijjasem

9 Doniosłe problemy „małej sprawiedliwości” Przemysław Kłosiewicz, Teresa Olszewska

26 Wiersze Kazimierz Śladewski

28 Maria Kasprowiczowa o Harendzie, o sobie i o innych Jan Kaczyński

34 Ślady Jerzy Narbutt

41 Rozmowa z o. Karlem Rahnerem

46 „Non-violence” na co dzień Marian Przełęcki

56 Zdaniem laika: Nie z tego świata

58 Do czego służy historia? Andrzej Siemianowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

68 Rozbicie Komendy Okręgu ZWZ w Poznaniu Marian Woźniak

73 Między życiem a śmiercią Aurelia Janke

KONFRONTACJE

84 Z Turcji Bohdan Skaradziński

102 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

106 Psychoanalityczne żarty Milana Kundery Wojciech Wieczorek

110 O nauce Andrzej Machalski

FAKTY I KOMENTARZE

114 Współczesna polska melodrama narodowa Krystyna Zgorzelska

117 Płk dypl. Kazimierz Heilman-Rawicz Witold Francuziak

120 Malarz gładkiego oblicza Wanda Komala

122 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE: • Sakrament przełomu

Listy do redakcji

127 Wspomnieni o bracie Juliusz Kleeberg

129 Prostuję błędy Gabriela Kosińska

130 Na marginesie listu „Ewy” Jerzy Strojnowski