Wiosna 2024, nr 1

Zamów

146

Czerwiec 1970

Być dziś ojcem – ankieta(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1970

Być dziś ojcem – ankieta
(i inne...)

3 Przedstawiciele „Bensberger Kreis” odpowiadają na pytania „Więzi”

11 „Być ojcem dziś” – ankieta

35 Na marginesach ojcowskiej ankiety Jacek Wejroch

44 Kto zje to jabłko? – czyli wokół „Ewy w natarciu” Wanda Chylicka, Jan Łazowski, Jacek Wejroch

53 Wiersze Wiesław Stępniewski

57 Jezus w powieści współczesnej Heirich Schirmbeck

66 Współczesna sztuka sakralna w Polsce Hanna Szczypińska

74 W mieście wesele Jerzy Narbutt

86 Wiersze Jerzy Zenon Łukaszewicz

89 W stronę nowych form demokracji Krzysztof Jedliński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

94 Tajne szkoły polskie Aniela Sierakowska

99 W białoruskim gimnazjum – fragment wspomnień Gabriela Kosińska

KONFRONTACJE

106 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

111 Z problemów polityki narodowościowej międzywojennej Polski Ludwik Borys

117 Rzeczywistość bez granic Jacek Wegner

123 Nie tylko filmowe refleksje Tadeusz J. Żółciński

FAKTY I KOMENTARZE

128 Z życia Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie Wacław Auleytner

135 Maria Kubaszec Felicja Panak

138 Teatr studencki w służbie postępu Bohdan Dąbrowski

141 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE: • Nie wierzę piosence

144 Nowości wydawnicze Towarzystwa Naukowego KUL

Listy do redakcji

145 Cz. Wojtkiewicz, Z. Moszyńska, J. Narbutt, S. Kruk