Wiosna 2024, nr 1

Zamów

145

Maj 1970

Z kabały histoii – wątki polskie(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1970

Z kabały histoii – wątki polskie
(i inne...)

3 Z kabały historii – wątki polskie Wojciech Wieczorek

15 Wyjście z zaścianka – rozmowa Henryk Zieliński, Ignacy Rutkiewicz

22 Początki organizacji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych Zdzisław Szpakowski

32 Diecezja największa w Europie Bohdan Cywiński

52 Kościół na Warmii i Mazurach w socjologicznym obrazie Andrzej Wielowieyski

60 Wiersze Anna Pogonowska, Andrzej Szmidt

75 W poszukiwaniu Europy Władysław Żegocki

83 Po co to robić? Jerzy Narbutt

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

85 Polska w planach Hitlera Henryk Jackiewicz

KONFRONTACJE

99 Jubileusz „La Revue Nouvelle” Krystyna Konarska-Łosiowa

103 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

108 Zachodnia granica Polski Zdzisław Szpakowski

118 Spotkanie z krytykiem Tadeusz J. Żółciński

122 Dwie powieści Küppera Janusz Styczeń

FAKTY I KOMENTARZE

126 Bertrand Russel J.W.

128 Wrocławska sesja o kulturze narodowej Jan Miś

132 Wspomnienie o Leonie Prauzińskim Witold Francuziak

134 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE:
Idee nienowe, ale olśniewające • Uszanowanie dla papieża, biskupów i proboszczów

Listy do redakcji

140 P. Lenartowicz, ks. H. Weryński