Wiosna 2024, nr 1

Zamów

144

Kwiecień 1970

Powołanie i zadania świeckich w Kościele posoborowym (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1970

Powołanie i zadania świeckich w Kościele posoborowym
(i inne...)

3 Miłość Jan Parandowski

10 Powołanie i zadania świeckich w Kościele posoborowym Joaquin Ruiz Gimenez

23 Socjolog religii o współczesnym duszpasterstwie – rozmowa o. Emil Pin TJ, Jędrzej Bukowski, Juliusz Eska

28 O Kościele jako formie życia wspólnotowego o. Emil Pin TJ

37 Założenia do studium duszpasterstwa

41 Wiersze Ewa Życieńska

44 Literatura a świadomość historyczna Karol Bunsch, Hanna Malewska, Eugeniusz Paukszta, Jadwiga Żylińska

55 Przed ćwierćwieczem Jacek Wejroch

63 Ze spiżarni filozofa Jerzy Kuncewicz

86 A może by tak ostrożniej? Jerzy Narbutt

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

92 Wojna bez legendy Ryszard Zieliński

100 Wojna dla legendy Bohdan Skaradziński

189 Wojna i legendy Zdzisław Szpakowski

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

119 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

126 Trzy romantyzmy Jacek Łukasiewicz

132 Nad „Wędrówkami po stuleciach” Andrzej Siemianowski

135 „Przemiany obyczaju” Andrzej Wielowieyski

FAKTY I KOMENTARZE

139 Sprawy kultury chrześcijańskiej

141 Komedia w repertuarze teatrów warszawskich Stefan Kruk

146 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE:
Uczmy się od starożytnych • „Studia filozoficzne” o dialogu

Listy do redakcji

152 W. Filler, F. Żurowska