Wiosna 2024, nr 1

Zamów

142

Luty 1970

Losy inżynierów (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1970

Losy inżynierów
(i inne...)

3 Rosemary Goldie, zastępca sekretarza papieskiej Rady Świeckich odpowiada na pytania „Więzi”

9 Losy inżynierów – dyskusja

42 O pewnych prądach umysłowych w środowiskach technicznych Karol Wajs

52 Założenia modelowe i strategiczne nowego planu 5-letniego – rozmowa Jan Śliwa, Zbigniew Zieliński

57 Nowe latko Jacek Łukasiewicz

65 W sprawie cudów – polemicznie Stanisława Grabska

69 Zdaniem laika: Dlaczego krytykujemy?

71 Zawiłe drogi francuskiej lewicy Władysław Żegocki

79 Wiersze Aleksander Rymkiewicz

82 Dziki kot Maria Szczepowska

KONFRONTACJE

94 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

100 Niepokoje polskie i ludzkie Tadeusz Mazowiecki

103 Partia lewicy socjalistycznej Aleksander Herling

110 „W pustynim leżał w martwym śnie” Wiktor Woroszylski

120 Entuzjastyczne chrześcijaństwo Henryk Turnowski

FAKTY I KOMENTARZE

126 Frombork przed rocznicą kopernikowską Konstanty Turowski

135 XI festiwal teatrów Polski północnej Stefan Frankiewicz

140 Quo vadis, polska Klio? Kazimierz Pacuski

144 „Chrześcijanin” Jan Turnau

145 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE:
Gdzie też inwestować?

145 Dywagacje z okazji kolejnej reorganizacji

Listy do redakcji

148 L. Hass, J. Łazowski