Wiosna 2024, nr 1

Zamów

139

Listopad-Grudzień 1969

Jeszcze o inteligencji (i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1969

Jeszcze o inteligencji
(i inne...)

5 Dziennik Jerzy Zawieyski

12 Próba autoportretu, czyli jeszcze o inteligencji Wojciech Wieczorek

23 Niemcy Andrzej Wielowieyski

35 Biskup J. T.

38 Gaullizm bez de Gaulle'a Władysław Żegocki

47 Niepokój w parku Jacek Łukasiewicz

66 Napoleońskie rozrachunki jubileuszowe Barbara Grochulska

75 Rozwój gospodarczy świata – problemy struktury Bohdan Skaradziński

83 Jeszcze o kierunkach rozwoju rolnictwa Eugeniusz Kłoczkowski

87 „Być dziś ojcem″ – ankieta (2)

103 Pierwsze wrażenia Jacek Wejroch

107 Geneza i struktura rodziny
i małżeństwa Jerzy Strojnowski

124 Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego Stanisław Chrempiński

136 „Bierzcie i jedzcie″ Jan Turnau

140 3 głosy: Różne wiary? Anna Morawska, Andrzej Zuberbier, Leszek Kuc

146 Średniowieczna poezja Armenii Andrzej Mandalian

157 Karczma nad Bzurą Jerzy Gierałtowski

183 Remont Ryszard Praszkier

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

186 „Czy Pan Bóg jest na prawicy, czy na lewicy?″ (rzecz o Wojciechu Korfantym) Andrzej Micewski

207 Tragedia Gabriela Narutowicza Zofia Wąsik

215 Sprawy historii najnowszej na lubelskim Zjeździe Historyków Polskich Aleksander Herling

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

225 Radzieckie badania nad religijnością w ZSRR Rudolf Buchała

KONFRONTACJE

236 Notatki z Węgier Józef Puciłowski

241 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

251 Między współczesnością
a martwym schematem Jerzy Strojnowski

255 Czy tradycja jest użyteczna? Jerzy Kąkol

259 Książka o Rzeczpospolitej szlacheckiej Franciszek Mincer

265 Idee przewodnie „Dei Verbum″ Stanisława Grabska

269 Proza w poezję wpisana Jacek Wegner

FAKTY I KOMENTARZE

274 Kij w mrowisku, czyli „Polowanie na muchy″ Jerzy Raczkowski

278 Wrocław – miastem teatru? Jan Miś

284 Zagadki Sandomierza Kazimierz Pacuski

288 Rok Wyspiańskiego Stefan Kruk

292 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Moralne znaczenie seksu
• Ciało i dusza J. T.

Listy do redakcji

294 W związku ze wspomnieniami Jana Hoppe Ryszard Zalewski