Wiosna 2024, nr 1

Zamów

138

Październik 1969

temat: OJCIEC

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1969

temat: OJCIEC

3 Ewa w natarciu Jacek Wejroch

19 „Być dziś ojcem″
ankieta wśród czytelników

43 Ojcostwo w perspektywie ekonomicznej Bohdan Skaradziński

49 Antropologia rodziny
i małżeństwa Jerzy Strojnowski

62 Zdaniem laika: Rodziciele Turian

65 Z liryki chorwackiej Gustaw Krklec, Tin Ujevic

68 Koniec Don Juana? Anna Tatarkiewicz

76 Celina Elżbieta Stadnicka

86 Wiersze Wiesław Sadurski, Wiesław Stępniewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

94 Wojna straconych złudzeń Ryszard Zieliński

107 Na drodze do syntezy Marian Porwit

KONFRONTACJE

119 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

123 Problemy płci i przyszłość świata Jerzy Strojnowski

132 Zza kulis wielkiej wojny Wojciech Wieczorek

FAKTY I KOMENTARZE

137 Wrocławskie domy Jan Dąbrowski

141 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
Odpowiedzialność religijna rodziców J. T.