Wiosna 2024, nr 1

Zamów

137

Wrzesień 1969

Chrześcijaństwo w obliczu dialogu z niewierzącymi(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1969

Chrześcijaństwo w obliczu dialogu z niewierzącymi
(i inne...)

3 Z wizytą u kardynała Königa Tadeusz Mazowiecki

5 Chrześcijańśtwo w obliczu dialogu z niewierzącymi kardynał Franz König

12 Tezy do dialogu chrześcijan
i marksistów kardynał Franz König

20 Wiersze Ryszard Krynicki

22 Dalsze losy i dalsze niewiadome Andrzej Mazur

33 O wartości akademickiego tytułu Jacek Wejroch

39 Wiersze Aleksandra Olędzka-Frybesowa

42 Echa wywiadu kardynała Suenensa Krystyna Konarska-Łosiowa

51 Państwo – zło konieczne czy dobro wspólne? Rudolf Buchała

57 Józef Czechowicz Zbigniew Zaborski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

63 Wrzesień z perspektywy 30 lat – ankieta

109 Na marginesie „wrześniowej″ ankiety Zdzisław Szpakowski

KONFRONTACJE

119 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

124 Walka jednego powiatu Andrzej Wielowieyski

128 Jeszcze o „malowanych dzieciach″ Paweł de Laval

FAKTY I KOMENTARZE

133 Chełm dzisiaj Józef Smosarski

137 O sztuce sakralnej na ATK Hanna Szczypińska

142 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
Przyczynek do jedności J.T.