Wiosna 2024, nr 1

Zamów

135

Lipiec-Sierpień 1969

Pożegnanie Jerzego Zawieyskiego(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1969

Pożegnanie Jerzego Zawieyskiego
(i inne...)

5 Pożegnanie Jerzego Zawieyskiego

13 Napięcia i perspektywy Juliusz Eska

23 Demokracja w Kościele? Karl Rahner

37 Wiersze Andrzej Szmidt

41 Dylematy polityczne NRF Anna Morawska

53 Geografia "cudów" Jacek Wejroch

66 Warunki integracji gospodarczej krajów RWPG Stanisław Rączkowski, Andrzej Wielowieyski

74 Praca ducha i duch pracy, albo co nam zostało z tamtych lat Andrzej Mazur

86 • Sojusz • Mój las • Okno na świat Jerzy Ficowski

91 Granice uproszczeń Jerzy Narbutt

100 Pieśń rozdzielonego ludu Henryk Jackiewicz

113 Wiersze Elżbieta Cichla-Czarniawska

117 Wiersze Jacek Bierezin

119 Więcej krytyków niż pisarzy Malcolm Cowley

132 Uwagi o ″problemie
św. Stanisława″ Witold Sawicki, Czesław Deptuła

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

141 Gloria Victis! Wojciech Ziembiński

144 W patrolach sanitarnych Zofia Schuch

149 Nieudany atak Anna Szarzyńska-Rewska

156 Reduta „Nałęcza″ w ogniu walki Janusz Wiśniewski

165 Wyrąbany chodnik Wiesław Krzysztofowicz

181 W pięćdziesiątą rocznicę Alojzy Targ

189 Wspomnienia o chłopcach ZOB ze sztolni Ryszard Zalewski

KONFRONTACJE

194 Kiedy będzie tu znowu raj? Bohdan Skaradziński

212 Wyprawa do Portugalii Anna Wierzbicka

223 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

228 O „Szkicach sceptycznych″ – krytycznie Czesław Wojtkiewicz

238 Kilka pytań i wyjaśnień Andrzej Siemianowski

243 Hamiltona do literatury wejście pierwsze Tadeusz J. Żółciński

246 Antynomie wolności Jacek Wegner

252 Nad „Misją pruską
św. Wojciecha″ Kazimierz Pacuski

FAKTY I KOMENTARZE

260 Retoryka i widowisko Józef Smosarski

262 Teatr telewizji a scena amatorska Leszek Prorok

267 Trud jednego całego życia Wanda Komala

270 Plastyka we Wrocławiu Bohdan Dąbrowski

274 Na łamach „Rocznika Lubelskiego″ Ryszard Bender

281 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Dialog w Kościele – po polsku
• Nowa koncepcja sumienia
• Co piszczy w młodzieżowej prasie

Listy do redakcji

289 O artykule Rahnera – krytycznie Zygmunt Kwiatkowski

292 Zbyt dużo legalizmu Jan Turnau

293 Straty niemieckie w kampanii wrześniowej Franciszek Mizerski