Wiosna 2024, nr 1

Zamów

134

Czerwiec 1969

W dwudziestopięciolecie: punkty dojścia – punkty wyjścia(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1969

W dwudziestopięciolecie: punkty dojścia – punkty wyjścia
(i inne...)

3 W dwudziestopięciolecie:
Punkt dojścia - punkt wyjścia
dyskusja redakcyjna

40 „Prowincje” a „metropolie” Bohdan Skaradziński, Wojciech Wieczorek

53 Inteligencja polska – zmierzch, metamorfoza czy reinkarnacja? Andrzej Mazur

67 Kultura czasu wolnego
w miastach Zygmunt Skórzyński

83 Chrześcijaństwo niewierzących Marian Przełęcki

93 O problemach historii Kościoła w Polsce – ankieta

119 Arcybiskup L. F. Capovilla
o Janie XXIII

128 Wiersze Ignacy Gustaw Romanowski

132 Powrót do Conrada Anna Tatarkiewicz

142 Siedem czerwonych róż Marek Nowakowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

154 Pierwsze chwile na odzyskanej ziemi Irena Dorejko

KONFRONTACJE

160 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

166 Religie w dialogu z ateizmem Krystyna Konarska-Łosiowa

FAKTY I KOMENTARZE

171 Nie wszystko na sprzedaż,
ale i ku pokrzepieniu serc Jerzy Raczkowski

174 Studencka wiosna teatralna
w Lublinie Rz. Ż.

178 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Ateizm Camusa
• Nauka i nieodpowiedzialność