Wiosna 2024, nr 1

Zamów

132

Kwiecień 1969

„Prowincje” a „metropolie”(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1969

„Prowincje” a „metropolie”
(i inne...)

3 „Prowincje” a „metropolie” – ankieta

4 • Terenowe niedole Reanata Prawdzic

9 • Stolica prowincji Marek Skwarnicki

13 • Rzeczywistość i szanse wyrównywania Leszek Prorok

18 • O modus vivendi Waldemar Babinicz

23 Dylematy gospodarowania naszą przestrzenią Stanisław Broniewski

33 Kierunki intensyfikacji gospodarowania – rozmowa
z wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dr Zbigniew Madej, Andrzej Wielowieyski

45 Wyzwanie Franza Josepha Straussa Andrzej Wielowieyski

54 Wiersze Anna Pogonowska

56 Zesłanie Ducha Świętego Mikołaj Bieszczadowski

60 Karl Barth a ekumenizm – rozmowa ks. doc. dr Witold Benedyktowicz, Jan Turnau

64 Między dwiema skrajnościami Stanisława Grabska

71 Zdaniem laika:
Felieton niemal klerykalny Turian

74 Strukturalizm Jędrzej Bukowski

87 Działka rosyjskiego Boga Himmilsbach

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

99 Fragmenty wspomnień Jan Hoppe

KONFRONTACJE

112 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

117 Z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej Aleksander Herling

125 Samotny wobec historii Tadeusz J. Żółciński

FAKTY I KOMENTARZE

129 Oleskie Towarzystwo Regonalne Jan Miś

133 Vid Mihelics Józef Puciłowski

134 O obrządku słowiańskim
w Polsce - raz jeszcze Zdzisław Szpakowski

139 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Młodzież 1918 i młodzież 1968 K. Z.