Jesień 2022, nr 3

Zamów

129

Styczeń 1969

Niepokojące problemy demograficzne(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1969

Niepokojące problemy demograficzne
(i inne...)

3 Niepokojące problemy demograficzne Andrzej Wielowieyski

19 O przerywaniu ciąży Przemysław Kłosiewicz

35 Na marginesie encykliki „Humane vitae″ Karl Rahner SJ

54 Zdaniem laika:
Idźcie na „Księżniczkę″! Turian

56 Polskie wnioski
z „Populorum progressio″ Janusz Zabłocki

66 Od Uppsali – dokąd? Anna Morawska

80 Wiersze Aleksander Rymkiewicz

84 Krążenie po dużym kole Przemysław Bystrzycki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

97 Katastrofa gibraltarska
– nowe szczegóły Robert Rudowski

105 O. Rafał Kalinowski Ryszard Bender

KONFRONTACJE

120 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

125 O Janie XXIII – bez schematów Jan Turnau

130 Teodora Parnickiego
„Twarz księżyca″ Zenon Szpotański

135 Czy powrót dramaturga? Tadeusz J. Żółciński

FAKTY I KOMENTARZE

142 Uwagi o II Festiwalu Sztuki Wanda Komala

ĆWICZENIA MIESIĘCZNE

146 Z notatnika prelegenta Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

149 Na marginesie artykułu
Z. Beczkowicza Ryszard Zieliński

150 W obronie encykliki Zygmunt Kwiatkowski

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury