Wiosna 2024, nr 1

Zamów

127

Listopad-Grudzień 1968

Nowy pluralizm(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1968

Nowy pluralizm
(i inne...)

5 Po zjeździe

9 Nowy pluralizm Tadeusz Mazowiecki

29 Dialog z niewierzącymi – dokument Sekretariatu dla Niewierzących

42 Ekumenizm w Polsce – ankieta

67 Kardynał Bea J. T.

68 Od utopii do Uppsali Anna Morawska

81 Boskie i cesarskie
w tradycji chrześcijańskiej Rudolf Buchała

90 Wiersze Maria Morstin-Górska

93 Jedność i konflikty Bohdan Skaradziński

110 Wiersze ks. Franciszek Kamecki

113 Bunt kwiatu Jerzy Zawieyski

127 W stronę wygasłych snów Kazimierz Truchanowski

142 Wiersze Zbigniew Zaborski

144 Seks i socjologia Władysław Jacher

156 Edmund Bojanowski
– człowiek, idea, dzieło Ewa Jabłońska-Deptuła

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

169 Powstanie Wielkopolskie Wojciech Kostkiewicz

KONFRONTACJE

183 Próba weryfikacji humanizmu Krystyna Konarska-Łosiowa

189 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

196 Sylwetki przywódców chłopskich Ludwik Borys

202 Liturgia w Polsce Krzysztof Śliwiński

207 Najnowsze prace polskie
o Lutrze Franciszek Mincer

214 Podróż do kraju,
którego nie ma... Jerzy Skokowski

217 Warszawski pierścień śmierci Tomasz Strzembosz

224 Dojrzałość poetyckiego zapisu Tadeusz J. Żółciński

FAKTY I KOMENTARZE

229 Doniosłe fakty i mały komentarz Jan Cichota

232 Piotr Grzegorczyk
(1894 – 1968) Janusz Kapuścik

235 Wydawniczy potentat J. S.

237 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• „Polityka” w sprawie polityki gospodarczej
• „Poeta a społeczeństwo”
• Czy musimy być gorsi?

243 Ćwiczenia miesięczne:
Księga dobrych obyczajów Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

247 O starych i młodych – ponownie Maria Kozłowska

249 Mówi „Niż” Władysław Bocian

250 W sprawie ekumenizmu
w Polsce ks. Z. L.

251 O zniesieniu ekskomuniki
na mariawitów ks. Henryk Weryński

252 Na marginesie recenzji
o harcerzach w ruchu oporu dr Bogdan Hillebrandt

253 Jeszcze w sprawie misji mjra Galinata Halszka Szołdrska

254 Sprostowanie B. Taborskiego Bolesław Taborski

254 Sprostowanie J. Żylińskiej Jadwiga Żylińska

255 Pani Żylińskiej w odpowiedzi Zdzisław Szpakowski