Wiosna 2024, nr 1

Zamów

125

Wrzesień 1968

50-lecie KUL(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1968

50-lecie KUL
(i inne...)

3 Przeszłość, teraźniejszość
i perspektywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – rozmowa z Rektorem KUL ks. prof. dr Wincenty Granat, Tadeusz Mazowiecki

16 Swoistość uniwersytetów wyznaniowych Stefan Swieżawski

28 Opinia publiczna Jacek Wejroch

38 Akompaniamenty do
„Pieśni nad pieśniami” ks. Paweł Heintsch

42 Biskup i władca
(Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza) Czesław Deptuła

65 Spór o nową teologię ks. Walerian Słomka

71 Zdaniem laika:
Kto nie czyta, nie grzeszy Turian

73 W sprawie inscenizacji misteriów śreniowiecznych Stefan Sawicki

78 Teatr Byrskich i dramat Herberta Stefan Kruk

87 Wiersze Wiesław Stępniewski

91 Odejście Włodzimierz Odojewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

102 Samopomoc społeczna Warszawy we wrześniu 1939 Zygmunt Beczkowski

112 Komendant wojskowy Bydgoszczy w 1939 r. Witold Francuziak

KONFRONTACJE

117 Dyskusja o Louvain

122 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

129 Dialog i misje Anna Morawska

135 Religijność i życie płciowe Jerzy Strojnowski

FAKTY I KOMENTARZE

141 Organizacje akademickie KUL
w latach 1944–1968 Adam Chruszczewski

149 Cenna bibliografia J. T.

150 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Polemika z Tresmontanatem B. W.

Listy do redakcji

153 Nad recenzją o „Ostatnim królu Rzeczpospolitej” Jan Skarbek

154 Kamień do naszego ogródka Jerzy Strojnowski, Stanisław Dąbrowski, Kisiel