Wiosna 2024, nr 1

Zamów

123

Lipiec-Sierpień 1968

Dyskusja o księżach w Polsce(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1968

Dyskusja o księżach w Polsce
(i inne...)

3 Dyskusja o księżach w Polsce

37 Ku czemy zmierza teologia kapłaństwa? ks. Andrzej Zuberbier

44 Ksiądz – człowiekiem świeckim? Juliusz Eska

55 Wiersze Bolesław Taborski

59 Uwikłani w historię Jerzy Zawieyski

70 Niczyj Hubert Drapella

90 Dziennik Kazimierz Ratoń

94 Zdaniem laika:
Księża, dzieci i kazania Turian

96 Wiersze Jerzy Ficowski

98 Trzy rzeczywistości pięćdziesięciolecia Andrzej Micewski

110 Problemy polityki społeczno-ekonomicznej Michał Tadeusz Turski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

120 O wartościach wychowawczych „Szarych Szeregów” – ankieta

138 Aneks do dyskusji
o „Szarych Szeregach” Tomasz Strzembosz

143 Koncentracja sił okręgu kieleckiego AK w sierpniu 1944
rozmowa płk Jan Zientarski, Andrzej Wielowieyski

KONFRONTACJE

152 Arabska prowincja Bohdan Skaradziński

174 Księża o sobie samych J. Str.

176 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

183 „Gaudium et spes” w oczach świeckiego katolika ks. Stefan Moysa SJ

188 Harcerze w ruchu oporu Wiesław Jakóbiec

192 Baśnie dla dorosłych Stanisław Duszak

196 Krzyk młodych Francuzów Jacek Wegner

FAKTY I KOMENTARZE

201 Kościół w Jatwiezi Hanna Szczypińska

204 Hrabiowie i inni Anna Tatarkiewicz

209 Vivat academia! Jan Turnau

211 Czy Warszawa ma swój kabaret? Tadeusz J. Żółciński

214 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Idee J. Pajestki
• Co nam daje dialog
z ateizmem?
• Dokument dramatu
„przeciętnego Amerykanina”