Wiosna 2024, nr 1

Zamów

121

Maj 1968

Polska – Niemcy i memorandum „Bensberger Kreis”(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1968

Polska - Niemcy i memorandum „Bensberger Kreis”
(i inne...)

3 Polska-Niemcy i memorandum „Bensberger Kreis” Tadeusz Mazowiecki

24 Dzień z Gagarinem Jerzy Krzysztoń

27 Dwa ogniska zapalne polityki światowej Andrzej Wielowieyski

38 Uwagi o odwadze myślenia
w polityce Andrzej Micewski

48 Rola eksperymentu w reformie zarządzania gospodarczego – rozmowa Michał Doroszewicz, Andrzej Wielowieyski

60 Wiersze Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski

61 Wiersze Jerzy Kühn

63 Pochwała zgorszenia Stanisław Pośpieszalski

74 Co robić z pytaniami najprostrzymi? Daniel Callahan

KONFRONTACJE

80 Teraźniejszość i przyszłość wsi francuskiej – wywiad ks. J. Charrier, Zdzisław Szpakowski, Andrzej Wielowieyski

87 Przegląd zagraniczny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

93 Pierwsze dni konspiracji Halszka Szołdrska

NAD KSIĄŻKAMI

108 Życie seksualne – psychologia, kultura, etyka Jan Turnau

113 Wspomnienia ppłk Emila Kumora („Krzysia”) Tomasz Strzembosz

119 Największe wydarzenie po stworzeniu świata Anna Lisowska-Niepokólczycka

123 Święty grzesznik Tadeusz J. Żółciński

129 Sześć tomów Rocznika Białostockiego Ryszard Bender

FAKTY I KOMENTARZE

135 Idziemy do wujka Jerzy Narbutt

138 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Formowanie elit
– zadaniem nr 1
• „Koncentracja, standaryzacja i... buble”

142 Ćwiczenia miesięczne:
Muminki i reszta Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

148 Jadwiga Decowa

148 W sprawie „Złamanej Gałązki” Felicja Żurowska