Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

120

Kwiecień 1968

Ku etyce solidarności(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1968

Ku etyce solidarności
(i inne...)

3 Ku etyce solidarności Bohdan Cywiński

13 Kwestia agrarna i kwestia narodowa Zdzisław Szpakowski

29 Zaangażowanie w problemy rozwoju Andrzej Wielowieyski

32 Theologo 67 Janusz A. Ihnatowicz

34 O teologii politycznej
rozmowa ks. J. B. Metz, Janusz A. Ihnatowicz

41 Quo vadis doktorze Faust? Jacek Wejroch

52 Wiersze Aleksandra Olędzka-Frybesowa

53 Postęp wiedzy i etyka lekarska Witold Rudowski

58 Odnowa teologii moralnej
dyskusja nad książką
M. Oraisona Andrzej Krasiński, Tadeusz Styczeń, Jerzy Strojnowski

83 Dobre usługi i prometeizm Andrzej Micewski

87 Wiersze Bogdan Ostromęcki

89 Imieniny Władysław Smólski

95 Śmierć się zmieniła Krystyna Konarska-Łosiowa

104 3 głosy:
Krzyż a nadzieja Ernst Bloch, Ladislaus Boros, Michael Novak

KONFRONTACJE

109 Eksperyment w Cuernavaca Anna Morawska

114 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

119 Wolterowski prostaczek felietonistą Tadeusz J. Żółciński

122 Sobór widziany z Budapesztu Józef Puciłowski

126 Czy istnieje specyfika telewizyjna? Konrad Eberhardt

FAKTY I KOMENTARZE

131 Półtora wieku Ossolineum Jan Miś

136 Profesor Aleksander Birkenmajer H. B.

138 Dwóch klasyków i jedno nieporozumienie Jerzy Raczkowski

142 Tacy oto bohaterowie Irena Stopierzyńska

144 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Podaż contra popyt
• Pan Magdalski o spowiedzi

Listy do redakcji

148 O dyskusji „Wyżu” na temat starości Stanisława Grabska

150 Odpowiedź redakcji