Wiosna 2024, nr 1

Zamów

118

Luty 1968

Nowe lewice chrześcijańskie(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1968

Nowe lewice chrześcijańskie
(i inne...)

3 W dziesięciolecie Tadeusz Mazowiecki

21 Rozmowa z o. Vincenzo Miano – sekretarzem Watykańskiego Sekretariatu dla Niewierzących Stefan Bakinowski, Juliusz Eska

25 Rozmowa z ks. Josephem Gremillion – sekretarzem Papieskiej Komisji „Sprawiedliwość i pokój” Stefan Bakinowski, Juliusz Eska

30 Wiersze Franciszek Kamecki

33 Wiersze Wiesław Stępniewski

36 Młodzi o ideologii – ankieta (II)

36 Ciągle stawiać znaki zapytania Krzysztof Jedliński

39 Stabilizacja i ideologia Ireneusz Spychalski

42 Ideologia a postawa poznawcza Jan Gross

43 System poglądów Henryk Pilipajć

43 Idee w konfrontacji z czasem Michał Muzalewski

46 Ideologia humanistyczna Anna Szweycer

48 Zaangażowanie osobiste Ewa Morawska

52 Mówi wyż:
Przed nami starość

60 Między brzegami życia Jacek Wejroch

76 Rybak Muraszko Marek Nowakowski

87 Notatki podróżne Kazimierz Ratoń

94 Nowe lewice chrześcijańskie (II) Anna Morawska

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

106 Kobiety – żołnierze AK Kazimierz Malinowski

115 Akcja „WIS” w Kielcach Jadwiga Decowa

KONFRONTACJE

121 Ich bieda Bohdan Skaradziński

138 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

141 Nagrobek zniszczonemu światu Tadeusz J. Żółciński

145 Austeria czyli wierność Jan Prokop

151 Książka nie tylko dla ekumenisty Rajmund Koperski OP

158 Teoria Einsteina – dla wszystkich Anna Lisowska-Niepokólczycka

FAKTY I KOMENTARZE

161 Igrzyska na milionowej arenie Leszek Prorok

167 Deontologiczno-etyczne zasady polskich lekarzy Piotr Matula

171 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Kurowskiego kryteria oceny planu
• Moralne problemy nauki
• Uspołecznienie spowiedzi

177 Ćwiczenia miesięczne:
Ćwiczenia na jubileusz Jacek Łukasiewicz