Wiosna 2024, nr 1

Zamów

115

Listopad-Grudzień 1967

O kongresie laikatu(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad-Grudzień 1967

O kongresie laikatu
(i inne...)

3 O kongresie laikatu – rozmowa ks. Francois Houtart, Juliusz Eska

9 Eksmisja z Olimpu Zbigniew Pędziński, słowo wstępne Tadeusza Mazowieckiego

45 Wiersze Aleksander Rymkiewicz

48 Marcin Luter w oczach dzisiejszych katolików Albert Brandenburg

54 Kolęda Marcin Luter

55 WOKÓŁ „DIALOGU
Z NIEWIERZĄCYMI”

55 Rewolucja, czy rezygnacja ks. Tadeusz Kuczyński

64 Uwagi do „dialogu
z niewierzącymi” Francis Selvadoray

67 O potrzebie prawdziwego dialogu między wierzącymi Adam Stanowski

76 Mit o pełni życia
– czyli ameba i człowiek Ksantypa

78 Pasje według Faulknera Anna Tatarkiewicz

90 Głody me, paście się, głody... Zbigniew Żakiewicz

104 Wiersze Andrzej Szmidt

107 Prawica niemiecka
– tradycje i aktywność Rudolf Buchała

115 3 głosy:
Za co kochamy serie? Anna Morawska, Marek Skwarnicki, Leszek Kuc

120 Aktor i reżyserzy dramatu Andrzej Szomański

130 Kwestia żydowska w Polsce
w dobie Sejmu Wielkiego Adam Penkalla

RYKOSZETEM

147 W obronie książki Fesqueta Jan Turnau

149 Laicyzacja i indyferentyzm Andrzej Micewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

154 Na przełomie 1944–45 Wojciech Kętrzyński

171 Wspomnienie
o płk. Janie Ciałowiczu Henryk Bułhak

KONFRONTACJE

174 Akademia Ewangelicka Berlin–Brandenburg Elisabeth Adler

181 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

189 Rosyjscy przyjaciele
i uczestnicy Powstania Styczniowego Ryszard Bender

194 Iliady i Odyseje Kazimierz Truchanowski

196 Obcość wroga i obcość przyjacielska Jacek Wegner

201 Klasyczne dzieło polskiej szkoły filozoficznej Andrzej Pytlak

FAKTY I KOMENTARZE

208 10 lat Centrali Wytwórczo-Usługowej „LIBELLA” Zbigniew Zieliński

212 Początek polskiej „futurologii” Tadeusz Mazowiecki

217 Zjazdy czy zwykła potrzeba spotkań? Tadeusz J. Żółciński

220 Sejm logików anno 1967 Witold Marciszewski

224 Jubileuszowy numer „Naszej Przeszłości” Krzysztof Morawski

226 O festiwalu z adresatem Stefan Frankiewicz

232 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Etyka i arytmetyka
• Póki kościoły są pełne
• Poezja jako but K. Z., J. T., Andrzej Szmidt

241 Ćwiczenia miesięczne:
Po kanikule Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

246 W sprawie nazwy Str. Pracy Karol Popiel

249 Pomyłki Zdzisława Szpakowskiego J. M.

251 Odpowiedź autora Zdzisław Szpakowski