Wiosna 2024, nr 1

Zamów

114

Październik 1967

Zadry i polityka przyszłości(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1967

Zadry i polityka przyszłości
(i inne...)

3 Zadry i polityka przyszłości Tadeusz Mazowiecki

9 Przeobrażenia „naszego świata” Wojciech Wieczorek

27 Nowe przekłady z poetów rosyjskich XX wieku Wiktor Woroszylski

36 Chrystianizm:
instytucje i społeczność Leo Alting von Geusau

46 Jest taka parafia Jan Turnau

55 3 głosy: Historia o wężach Halina Bortnowska, Marek Skwarnicki, Adam Boniecki, Anna Morawska

60 Idee wiodące Jean Fourastié

66 Pesymiam i optymizm
Jana Fourastié Andrzej Wielowieyski

78 Kontrowersje rewolucji rosyjskiej Romuald Wojna

90 Biafra - kamyk czy lawina? Zdzisław Szpakowski

101 Stanisław Mackiewicz – Cat Andrzej Micewski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

98 W 23 rocznicę:
Wiersze Mieczysława Ubysza

KONFRONTACJE

122 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

128 „Historia Kościoła katolickiego
w Polsce (1460-1795)” Tadeusz Silnicki

136 Poeta w żółtej bluzie Tadeusz J. Żółciński

141 Dokumenty politycznego romantyzmu Ryszard Zieliński

147 Konstelacja Stefana Lichańskiego Jacek Łukasiewicz

FAKTY I KOMENTARZE

153 Rozmowa z człowiekiem,
za którego zginął o. Kolbe Zbigniew Żakiewicz

158 Kanikuła bez ogórków Leszek Prorok

164 Dokument, żart i... praca serca Irena Stopierzyńska

170 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• O seminariach duchownych – śmiało i radykalnie
• Zmiany warty nie będzie?

Listy do redakcji

177 Za mało informacji
o katolicyzmie Czesław Lechicki

178 Sprostowanie do artykułu
o prof. Grzegorzewskiej G. Malawko