Wiosna 2024, nr 1

Zamów

113

Wrzesień 1967

Europa i problemy(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1967

Europa i problemy
(i inne...)

3 Europa i problemy
„Populorum progressio” Tadeusz Mazowiecki

14 Westerplatte Andrzej Szmidt

15 Spór o naukowość etyki ks. Tadeusz Styczeń

33 Kościół przed Synodem
po Soborze Jose de Broucker

37 W 1939 miałaś piętnaście lat Jan Lomann

38 O stałości i zmienności przekonań politycznych Andrzej Micewski

49 Planowanie przestrzenne wobec potrzeb miasta przyszłości – rozmowa z kierownikiem zakładu w Instytucie Urbanistyki i Architektury dr Stanisław Broniewski, Andrzej Wielowieyski

55 Maliszewski, Różewicz, Grochowiak Stefan Kruk

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

65 Wokół oceny września Zdzisław Szpakowski

72 Elementy polskich przygotowań do wojny z Niemcami
(1933–1939) Restytut W. Staniewicz

92 Generał Józef Kustroń Ryszard Zieliński

99 Bitwa Kutnowska Krzysztof Morawski

NAD KSIĄŻKAMI

106 Leczenie a sztuka życia Anna Morawska

111 „Skok do Eldorado” Teresa Kossowska

114 Sakramentologia odnowiona ks. Alfons Skowronek

KONFRONTACJE

121 „Pro mundi vita” – czyli
o znaczeniu informacji
w Kościele – rozmowa o. Jan Kerkhofs TJ, Tadeusz Mazowiecki

124 Nie będziesz zabijał? Stefan Bakinowski

128 Przegląd zagraniczny

FAKTY I KOMENTARZE

134 Dyskusja o etyce zawodowej Ł. B.

138 Dodatek – ale jaki? Irena Stopierzyńska

143 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
•„Reminiscencje sentymentalne”
Jana Strzeleckiego
• Refleksje modelowe
prof. W. Brusa
• Passa na regionalnym

152 Ćwiczenia miesięczne:
W co się bawić? Jacek Łukasiewicz

Listy do redakcji

159 Czy Polak i katolik to było to samo? Mazur

161 Odpowiedź autora Zdzisław Szpakowski

162 W sprawie oceny postaci
gen. Edmunda Taczanowskiego
w 1863 r. doc. dr Kazimierz Śląski

163 Nie zaimponował mi
Stefan Bonin Obywatel Łódzki

164 Jestem Kosowicz, a nie Korowicz Paweł Kosowicz