Wiosna 2024, nr 1

Zamów

111

Lipiec-Sierpień 1967

Nad encykliką „Populorum progressio”(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1967

Nad encykliką „Populorum progressio”
(i inne...)

5 Nad encykliką
„Populorum progressio" Janusz Zabłocki

17 Rozkwit czy chaos? Halina Bortnowska

28 3 głosy:
Zezem na personalizm? Anna Morawska, Marek Skwarnicki, Leszek Kuc

33 WSPÓŁCZESNY EGALITARYZM POLSKI – ankieta

33 Egalitaryzm polski
– prawdy i mity Zdzisław Szpakowski

40 W interesie rozwoju społecznego Jacek Wejroch

50 Ideał równości na cenzurowanym Wojciech Wieczorek

58 Henryk Elzeberg Andrzej Biernacki

65 Kustosz Marek Skwarnicki

81 Z poezji hiszpańskiej

89 Katolicy a przemiany
w Hiszpanii Jerzy Robert Nowak

99 Nowe lewice chrześcijańskie (I) Anna Morawska

110 Uczciwie wobec niewiary Joseph L. Walsh CSP

121 Świeccy i apostolstwo Stanisława Grabska

129 Anegdoty soborowe

134 Mówi wyż:
Film, religia i nasze przeżycia

146 Notatki o ochronie przyrody
i ochronie człowieka Sergiusz Riabinin

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

149 „Burza” na rzeszowszczyźnie
– relacje uczestników

158 Ostatnie akordy Paweł Korowicz

KONFRONTACJE

163 O. Lebert – twórca ekonomii ludzkiej Władysław Jacher OP

167 Katolicy w UNESCO Halina Dernałowicz

170 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

178 Polacy Żydom Ryszard Bender

183 Irenologia praska Rudolf Buchała

187 Z głęokości ks. Wiesław Wilk

193 Geniusz skompromitowany Jacek Wegner

198 Aneksy do biografii poety Tadeusz J. Żółciński

203 Z pogranicza Wacław J. Tkaczuk

FAKTY I KOMENTARZE

207 Maria Grzegorzewska Ewa Surowiecka

210 Szwedki w Warszawie Jerzy Raczkowski

217 Wesele z dzwoneczkiem Andrzej Szmidt

220 Teatr religijny Maria Józefacka

224 Dolnośląskie inicjatywy kulturalne Jan Miś

228 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Czy jesteśmy dobrze wychowani?
• Marksiści i niemarksiści – różnorodność czy „czystość”?
• Wychowanie w dialogu
• W obronie mariawityzmu

238 Ćwiczenia miesięczne:
Wstęp do sztuki wrabiania Jacek Łukasiewicz