Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

102

Październik 1966

Dziesiąta rocznica października 1956(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1966

Dziesiąta rocznica października 1956
(i inne...)

3 Dziesiąta rocznica października 1956

5 Refleksje i pytania wokół planu Zbigniew Zieliński

15 Wiersze Maria Kann

17 Rozbite zwierciadła czyli narodziny bohatera Andrzej Szmidt

24 Powrót Kordelii Anna Tatarkiewicz

35 Jan Brzechwa Ryszard Matuszewski

45 Błędy – pomyłki – nieporozumienia Kazimierz Truchanowski

56 Wiersze Mieczysław Machnicki

58 Ateizm współczesny Abel Jeanniére TJ

71 Filozoficzne podstawy teologii Rahnera Andrzej Siemianowski

77 Wiersze Wiesław Stępniewski

78 Słowo o Świętosławie Zbigniew Siekiel-Zdzienicki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

89 Obrona Warszawy w 1939 roku jako przedmiot badań historycznych Marian Porwit

KONFRONTACJE

100 Pożegnania Bohdan Skaradziński

108 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

112 Wędrówka do kresu sił Tadeusz J. Żółciński

115 Nie pić przed przegotowaniem! Leszek Prorok

119 „O naszej krytyce społecznej” D. J. G.

124 Wrzesień na Lubelszczyźnie Jerzy Adam Radomski

FAKTY I KOMENTARZE

128 50 lat pracy naukowej profesor Marii Ossowskiej Maria Łoś-Bobińska

133 I Międzynarodowe Biennale Grafiki Hanna Szczypińska

137 Opole 66
– czyli o niedojrzałości Krystyna Zgorzelska

142 Czy ślad najstarszej organizacji parafialnej? Zdzisław Szpakowski

145 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Refleks pilnie poszukiwany
• „Rachunek, rynek
i ekonomiści”

Listy do redakcji

149 Róże i kolce Stefan Bonin