Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

100

Lipiec-Sierpień 1966

Co znaczą dziś słowa „postęp” i „konserwatyzm”?(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1966

Co znaczą dziś słowa „postęp” i „konserwatyzm”?
(i inne...)

7 Hymn do Stwórcy

9 Co znaczą dziś słowa – „postęp” i „konserwatyzm”? – ankieta

34 O kulturze politycznej Tadeusz Mazowiecki

49 Wiersz bez tytułu Zbigniew Herbert

50 Przygody człowieka myślącego Maria Dąbrowska

59 Konrad Jerzy Zawieyski

75 Drogi Krzyżowe Jan Bolesław Ożóg

76 Kościół posoborowy i kultura współczesna Juliusz Eska

88 Co oznacza
„dialog ze światem”? Janusz Zabłocki

KONFRONTACJE

101 Poszukiwanie musi trwać nadal – rozmowa o. Yves Congarem, Janusz Zabłocki

106 Włoska publikacja o dialogu Stefan Bakinowski

108 Przegląd zagraniczny

114 Wiersze Krystyna Konarska-Łosiowa

115 Ludzie marginesu? Andrzej Siemianowski

117 Bóg pozytywistyczny Andrzej Grzegorczyk

128 Dietrich Bonhoeffer Anna Morawska

149 Wiersze ks. Franciszek Kamecki

151 Z dziennika Jan Parandowski

159 Wiersze Marek Skwarnicki

161 Kawałek skrzypiec Jerzy Krzysztoń

170 Na śmierć prezydenta Kennedy'ego Paul Engle

172 Glosy do historii powojennej myśli katolickiej Andrzej Micewski

186 Proroctwa in flagranti

NAD KSIĄŻKAMI

199 „Białe kołnierzyki” nowi ludzie nowej sytuacji społecznej Jacek Wejroch

214 Nad „Duchem czasu” Jacek Łukasiewicz

220 Tradycja i współczesność Andrzej Krasiński

227 Chmury w kałużach Andrzej Szmidt

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

237 Odbijanie i wykradanie więźniów w Warszawie w latach 1939-1944 cz. III Tomasz Strzembosz

FAKTY I KOMENTARZE

250 Milczenie i polityka Józef Smosarski

254 Mówi wyż:
„Nowa młodzież” o sobie

264 Wiślańska konferencja ekonomistów Zbigniew Zieliński

266 Dzień „prawa natury” Irena Stopierzyńska

269 Temat: Wiślica Krzysztof Makulski

272 Nowy kościół w Czernicy Hanna Szczypińska

276 PROBLEMY-TENDENCJE-DYSKUSJE
• Nad książką Schaffa dyskusji ciąg dalszy
• Nad czasopismami Stanisława Jerzego Leca
• Mikroekonomiczny rachunek sumienia

283 „WIĘŹ” – przegląd numerów
i książek