Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

95

Marzec 1966

Milenium a dzień dzisiejszy(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1966

Milenium a dzień dzisiejszy
(i inne...)

3 Milenium a dzień dzisiejszy –dyskusja redakcyjna

66 Szkoła, wychowanie i sprawy narodowej jedności Tadeusz Mazowiecki

74 Wiersze Antonio Machado

75 Kryzys w życiu współczesnej rodziny Elżbieta Sujak

82 Wiersze Claudio Rodriguez

85 Bal u senatora Jerzy Narbutt

KONFRONTACJE

92 Trzydzieści lat temu
w Hiszpanii... Stefan Bakinowski

94 Obserwacje hiszpańskie Konrad Eberhardt

108 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

114 Ostatnia książka Mackiewicza Andrzej Micewski

119 Samotność twórcy Tadeusz J. Żółciński

FAKTY I KOMENTARZE

125 Przypomnienie M. M.

126 Małżeństwo i rodzina I. S.

130 Nowy rok, rok dwunasty Andrzej Jankowski

133 Taranczewski – kościoły Poznania Hanna Szczypińska

138 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Z badań nad historią Kościoła
• Wokół Gilsona

Listy do redakcji

143 Przeciw emigracyjnym gettom Jan Kułakowski

144 Pochwała „Dialogu” Sługa Boży