rE-medium | Tygodnik Powszechny

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

94

Luty 1966

O wolności religijnej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1966

O wolności religijnej
(i inne...)

3 Wolność religijna Juliusz Eska

13 O niektórych przyczynach nietolerancji Jan Turnau

23 Wiersze Maria Kindlerówna

25 W kręgu kontrowersyjnych hipotez Zdzisław Szpakowski

40 Kodeks etyczny a kodeks logiki Witold Marciszewski

47 Wiersze Zbigniew Zaborski

48 Między królami a skaldami Jerzy Bohdan Rychliński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

57 Spór o właściwe proporcje Wojciech Kętrzyński

71 Odbijanie i wykradanie więźniów w Warszawie w latach 1939–44 (II) Tomasz Strzembosz

KONFRONTACJE

82 „Etudes” o katolicyzmie holenderskim Anna Morawska

88 Uspołecznienie po włosku Zbigniew Zieliński

99 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

105 Mit autobiografii Tadeusz J. Żółciński

107 Katolicyzm w Ameryce Południowej Paweł de Laval

FAKTY I KOMENTARZE

112 Mówi wyż:
Co będzie z nami za 10 lat?

118 Zmiany w Kościele Polsko-Katolickim ks. Henryk Weryński

119 Kobieta z wydm Irena Stopierzyńska

121 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Dobre społeczeństwo i religia
• Co to jest relatywizm etyczny?
• Regionalizm na serio
• Kołakowski o Chrystusie

Listy do redakcji

132 Co to jest naród? Jan F. Drewnowski

133 Odpowiedź autora Zdzisław Szpakowski

134 „Pod polską administracją...” Jan Helcman

134 Przeliczajcie sami S. Bonin