Jesień 2021, nr 3

Zamów

94

Luty 1966

O wolności religijnej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1966

O wolności religijnej
(i inne...)

3 Wolność religijna Juliusz Eska

13 O niektórych przyczynach nietolerancji Jan Turnau

23 Wiersze Maria Kindlerówna

25 W kręgu kontrowersyjnych hipotez Zdzisław Szpakowski

40 Kodeks etyczny a kodeks logiki Witold Marciszewski

47 Wiersze Zbigniew Zaborski

48 Między królami a skaldami Jerzy Bohdan Rychliński

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

57 Spór o właściwe proporcje Wojciech Kętrzyński

71 Odbijanie i wykradanie więźniów w Warszawie w latach 1939–44 (II) Tomasz Strzembosz

KONFRONTACJE

82 „Etudes” o katolicyzmie holenderskim Anna Morawska

88 Uspołecznienie po włosku Zbigniew Zieliński

99 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

105 Mit autobiografii Tadeusz J. Żółciński

107 Katolicyzm w Ameryce Południowej Paweł de Laval

FAKTY I KOMENTARZE

112 Mówi wyż:
Co będzie z nami za 10 lat?

118 Zmiany w Kościele Polsko-Katolickim ks. Henryk Weryński

119 Kobieta z wydm Irena Stopierzyńska

121 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Dobre społeczeństwo i religia
• Co to jest relatywizm etyczny?
• Regionalizm na serio
• Kołakowski o Chrystusie

Listy do redakcji

132 Co to jest naród? Jan F. Drewnowski

133 Odpowiedź autora Zdzisław Szpakowski

134 „Pod polską administracją...” Jan Helcman

134 Przeliczajcie sami S. Bonin

Prenumerata

IMPULS. Forum świeckich w Kościele

W dniach 5-7 listopada 2021 r. na Jasnej Górze odbędzie się Forum świeckich w Kościele IMPULS. W programie m.in. wystąpienie redaktora naczelnego „Więzi” Zbigniew Nosowski i członka Zespołu Laboratorium „Więzi” ks. Grzegorza Strzelczyka.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury