Kiermasz e-booków i książek

Jesień 2022, nr 3

Zamów

91

Listopad 1965

Papież w ONZ(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Listopad 1965

Papież w ONZ
(i inne...)

3 Papież w ONZ Juliusz Eska, Andrzej Wielowieyski

9 Gdzie ten nacjonalizm? Rudolf Buchała

23 Szkoła wrocławska Ignacy Rutkiewicz

35 Pamięci profesora Oskara Lange Stefan Kurowski

42 Paragwaj Antoni Gołubiew

67 Wiersze Andrzej Szmidt

70 Ksiądz Jan Salamucha Krystyna Zgorzelska

KONFRONTACJE

77 Notatki z pięciu stolic Andrzej Micewski

88 Człowiek współczesny
w poszukiwaniu szczęścia Andrzej Wielowieyski

96 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

102 To już historia Tadeusz Byrski

107 Szkic do portretu Simone Tadeusz J. Żółciński

115 „I u możnych dziwny...” Zenon Szpotański

FAKTY I KOMENTARZE

121 Chybione rendez-vous J. Kt.

123 „Moc i chwała” na scenie Teatru Akademickiego KUL Andrzej Skrzypek

125 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Konsument na odzyskanych pozycjach
• Czy wyjątek od nierozerwaności małżeństwa?
• „Cudzoziemszczyzna”?

Listy do redakcji

132 Karol Popiel

Prenumerata

14 grudnia o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Zawód: historyk”. Z jej autorami: Andrzejem Friszkem, Janem Olaszkiem i Tomaszem Siewierskim porozmawia Dobrochna Kałwa. Zapraszamy do Sali Kolumnowej na Wydziale Historii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie).

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury