Wiosna 2024, nr 1

Zamów

87

Lipiec-Sierpień 1965

Kultura a granice specjalizacji(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1965

Kultura a granice specjalizacji
(i inne...)

5 Z „Pism rozproszonych”
Marii Dąbrowskiej

9 Rzetelność ryzyka Jerzy Krzysztoń

17 Kultura a granice specjalizacji Jacek Wejroch

30 Banda Hardej Irena Krzemień

64 Poezja franko-belgijska Zbigniew Bieńkowski

80 Władza i teolog Daniel Callahan

86 Myśl teologiczna w Polsce ks. Andrzej Zuberbier

93 Pascal i historia Jan Turnau

99 Martwa karuzela Michał Sprusiński

100 Płeć i wychowanie Wanda Rachalska

110 LOSY ABSOLWENTEK

110 Kobieta – fizykiem „Ludwika”

117 Urywki z listów „Ka-Te”

128 Czekam na swojego chirurga Kazimierz Ratoń

129 Piewca bezwstydu? Jerzy Nemec, Jan Válek

146 Henry Miller o polszczyźnie

148 W kręgu literackiej apologetyki Zbigniew Pędziński

153 Powieść katolicka istnieje? Jerzy Stadnicki

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

159 Legenda i polityka Józefa Piłsudskiego Andrzej Micewski

170 W Łodzi i na Śląsku Zygmunt Walter-Janke

KONFRONTACJE

200 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

206 Nad dziejami polskiej gospodarki Wojciech Wieczorek

209 Powieść o Henryku Probusie Stefan Lichański

FAKTY I KOMENTARZE

212 Kryzys czy postęp w etyce? Irena Stopierzyńska

220 Notatki ze Zjazdu Socjologów Bohdan Jałowiecki

225 Teresa Stankiewicz Hanna Szczypińska

229 Z wystaw w Klubie Inteligencji Katolickiej Stanisława Grabska

229 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Czym są wartości?
• Czy Plutarch był faryzeuszem?
• „Forum”

Listy do redakcji

235 Bronię kardynała! ks. Henryk Weryński