Wiosna 2024, nr 1

Zamów

84

Kwiecień 1965

Rozmowy wrocławskie(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1965

Rozmowy wrocławskie
(i inne...)

3 Rozmowy wrocławskie Stefan Rylski, Zofia i Hugon Kowarzykowie, Henryk Tomaszewski, Kazimierz Urbanik, Józef Hałas

20 Perspektywy demograficzne ziem zachodnich i północnych do 1985 roku Kazimierz Dzienio

31 Kula Jerzy Rosołowicz

33 Po dwudziestu latach Jacek Wejroch

39 Honor i realizm Stanisław Stomma

49 Ku „Ziemi obiecanej”
Vaticanum II Janusz Zabłocki

77 Wiersze Jacek Łukasiewicz, Henryk Wolniak

82 Powrót z dna rzeki Zbigniew Żakiewicz

90 Sprawy wrocławskiego KIK Bogna Grabowska

KONFRONTACJE

103 „Pax Romana Journal” o dialogu z marksistami A. W.

108 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

114 O karierach, społecznym awansie i degradacji Stanisław Trzaska

FAKTY I KOMENTARZE

117 Teatr „13 Rzędów” Krystyna Konarska-Łosiowa

119 O pełne uczestnictwo w liturgii K. S.

125 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Wrocław – czyli kulturalna antyprowincja
• Decyduje człowiek...
• Etyka i życie codzienne

Listy do redakcji

131 Wokół oceny Września Jan Łazowski

132 Odpowiedź autora Zdzisław Szpakowski

134 O sprawie kultu maryjnego Ludwik Tyborowski