Wiosna 2024, nr 1

Zamów

83

Marzec 1965

Powołanie i wolność świeckich(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1965

Powołanie i wolność świeckich
(i inne...)

3 Szkice do współczesności Wojciech Wieczorek

13 Z problematyki socjologii narodu Zdzisław Szpakowski

24 Podróż trzech króli Thomas S. Eliot

26 Kościelna karta laikatu Juliusz Eska

38 Powołania świeckich Stanisława Grabska

45 Świeccy: typologia, zadania, wolność Jan Turnau

53 Wiersze Bohdan Ostromęcki

55 Pióra gołębie John Updike

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

75 W 20 rocznicę śmierci
ks. Wacława Blizińskiego ks. Henryk Weryński

KONFRONTACJE

80 „Note di Cultura”: świat komunistyczny a schemat XIII W. W.

82 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

89 O dorobku „Wici” Aleksy Bornus

94 Gdzieś w Polsce Zbigniew Pędziński

FAKTY I KOMENTARZE

98 Ksiądz Jerzy Schneider Hanna Szczypińska

102 •„Pierwszy dzień wolności”
w tonacji patetycznej
• Włosiennica dla widzów czyli „Drewniany różaniec” Jerzy Raczkowski

107 Konferencja w Pcimiu Jacek Łukasiewicz

109 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Tyły
• „W zwierciadle ankiet”
• Pokolenia, ech pokolenia...