Wiosna 2024, nr 1

Zamów

82

Luty 1965

Inteligencja katolicka na Węgrzech(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Luty 1965

Inteligencja katolicka na Węgrzech
(i inne...)

3 III sesja Soboru Janusz Zabłocki

21 Nowe drogi biblistyki Anna Morawska

30 Nad „Awansem pokolenia” Bohdan Cywiński

42 Paradoksy gaullizmu Ludwik Dembiński

51 Z poezji słowackiej Läco Novomesky, Pavol Horov, Mikulás Kovać

60 Miasto Wojciech Wyganowski

98 Erazmowa pochwała filologii Zenon Szpotański

KONFRONTACJE

66 Inteligencja katolicka na Węgrzech András Pályi

75 Przegląd zagraniczny

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

82 „Pan Profesor” - wspomnienia
o Cyrylu Ratajskim Anna Reiterowa

NAD KSIĄŻKAMI

95 Erazm Stefan Surmacki

FAKTY I KOMENTARZE

102 Dziesięć tomów „Biblioteki Więzi” Tadeusz Mazowiecki

107 Pamięci prof. Bystronia J. D.

108 Zjazd dziennikarzy Jerzy Oławski

112 „Niedziele w Avrey” Irena Stopierzyńska

114 Witkacy – klasyk Andrzej Z. Makowiecki

116 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Opinia publiczna o Kościele
• O egzystencjalizmie bez dystansu
• Wstecz i naprzód