Wiosna 2024, nr 1

Zamów

81

Styczeń 1965

Z pozycji nowoczesnego społeczeństwa(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1965

Z pozycji nowoczesnego społeczeństwa
(i inne...)

3 O pozycji nowoczesnego społeczeństwa Tadeusz Mazowiecki

10 Dwie rozmowy rzymskie Stefan Świeżawski, Jerzy Zawieyski, Janusz Zabłocki

19 Motywy, dążenia i braki postawy otwartej – dyskusja wokół książki Juliusz Eski „Kościół otwarty”

47 Kościół stałej odnowy, Kościół dialogu Jan Turnau

57 Kierunek: intensyfikacja gospodarowania Zygmunt Drozdek, Wojciech Wieczorek, Zbigniew Zieliński

67 Wiersze Ernest Dyczek

69 Nicola Pistelli Stefan Bakinowski

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

73 „Grupa Kampinos” w lasach kieleckich Marian Podgóreczny

KONFRONTACJE

88 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

93 Poznawanie ludzi Jolanta Ostoja

95 Kartki na wietrze Zbigniew Pędziński

99 Spór o współczesną poezję Tadeusz J. Żółciński

FAKTY I KOMENTARZE

103 KUL w liczbach W. W.

104 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Współczesny faszyzm oczyma ekonomisty
• Zysk – panaceum czy kategoria zdegradowana
• Obecni czy nieobecni

Listy do redakcji

113 Tropię złego ducha Wacław Tracz

115 O różnych typach złożeń o. Bolesław Celiński CSSR

118 Prawdziwy kłopot z tym istnieniem - odpowiedź autora Andrzej Siemianowski

119 Mamy dwie uczelnie katolickie Jan Absolwentowicz