Więź, lato 2022

Lato 2022, nr 2

Zamów

78

Październik 1964

Rozstrzygająca faza Soboru(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Październik 1964

Rozstrzygająca faza Soboru
(i inne...)

3 Rozstrzygająca faza Soboru Janusz Zabłocki

9 Dobre i złe nadzieje Andrzej Wielowieyski

15 Współodpowiedzialność świeckich Juliusz Eska

24 Chrześcijaństwo wschodnie
i zachodnie Rudolf Buchała

33 Wiersze Kazimierz Ratoń

34 Portret księcia Adama Jerzy Zawieyski

45 Wiersze Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski

47 Nowa proza radziecka Jerzy Stadnicki

54 Brzozowski a literatura rosyjska Zbigniew Żakiewicz

68 Notatki o kulturze Stanisława Grabska

72 Wiersze Zbigniew Jerzyna

KONFRONTACJE

74 Ekonomika a wybory angielskie Sławomir Krynke, Zbigniew Zieliński

87 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

91 Typy idealne Zygmunta Baumana Wojciech Wieczorek

96 Podręcznik filozofii przyrody Andrzej Siemianowski

FAKTY I KOMENTARZE

101 „Nie piszę recenzji” J. St.

104 Czy opera musi nudzić? Zofia Ostrowska

108 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Krok dalej na drodze humanizacji pracy
• O starej antynomii: jednostka – społeczeństwo
• Moralna ocena samobójstwa
• Poeta i świat
• Nauka o literaturze

Listy do redakcji

115 Antoni Stępień

115 Bronię ks. Dziaska Ludwik Tyborowski

116 Odpowiedź autora Jan Turnau

117 A ja bronię Turnaua i Tracza Halina Górska

Prenumerata

W dniach, kiedy o Ukrainie dyskutować będą politycy zebrani na spotkaniu Rady Europejskiej, zapraszamy na rozmowę o europejskich aspiracjach Ukrainy. Wezmą w niej udział: Bogumiła Berdychowska i Grzegorz Pac. Transmisja na FB Więź w piątek 24 czerwca br. o godz. 20.00.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury