Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

77

Wrzesień 1964

Kadry dla polskiej cywilizacji technicznej(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wrzesień 1964

Kadry dla polskiej cywilizacji technicznej
(i inne...)

3 Kadry dla polskiej cywilizacji technicznej Jacek Wejroch

15 Nad książką A. Grzegorczyka Ija Lazari-Pawłowska, Marian Przełęcki, Jan Strzelecki, Janusz Połomski, Janusz Zabłocki

29 Rzecznik dialogu Wojciech Wieczorek

33 Wiersze Jerzy Haczewski

35 Chleb i wino M. Querrien

36 Teologia w świecie techniki Jan Franciszek Drewnowski

45 Wiersze ks. Bonifacy Miązek

49 Jean Cocteau Halina Sawecka

59 Czy mnie słyszycie? Jean Cocteau

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

60 Kontrowersje sojuszu polsko-francuskiego w 1939 r. Jan Ciałowicz

75 Fragmenty mojego września Roman Podbielski

KONFRONTACJE

90 O cywilizacji zachodniej Arnold Toynbee

92 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

100 Panorama myśli społecznej Wojciech Wieczorek

104 Spór o egzystencjalną interpretację tomizmu Jolanta Ostoja

107 Kłopoty z biografią Tadeusz J. Żółciński

FAKTY I KOMENTARZE

111 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• O determinizmie
• „Liber” – po hiszpańsku

117 Artystyczne i sportowe organizacje młodzieżowe KUL Jerzy Cieszkowski

119 W sporze o pracę ks. Dziaska Jan Turnau