Wiosna 2024, nr 1

Zamów

75

Lipiec-Sierpień 1964

Losy dwóch pokoleń(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Lipiec-Sierpień 1964

Losy dwóch pokoleń
(i inne...)

5 Losy dwóch pokoleń Andrzej Wielowieyski

28 Wiersze Zbigniew Zaborski

30 Dyskusja o wychowaniu etycznym

52 Czy istnieje prawo natury? Jolanta Ostoja

62 Wiersze Zenon Kałuża

63 Nasz stosunek do apostolatu Karl Rahner TJ

72 DWUGŁOS O AUTENTYCZNOŚCI

72 • Czym jest autentyczność? Adam Stanowski

77 • Autentyzm a siła przeświadczenia Witold Marciszewski

81 Wiersze Wiesław Sadurski

83 Współczesność i maska Wiesław Paweł Szymański

91 Podsumowanie Konrad Strzelewicz

100 Wiersze Oldrzych Mikulaszek

103 Szpital górniczy w Bytomiu Witold Kiczka

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

112 Drogi i bezdroża inustrializacji Polski Bohdan Skaradziński

126 Powstanie Warszawskie Bohdan Micewski

131 Wrześniowy kryzys walki
w Powstaniu Warszawskim Felicjan Majorkiewicz

KONFRONTACJE

145 Współczesna młodzież francuska

153 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

160 Ks. Stanisława Kluza teoria duszpasterstwa Jan Turnau

164 Mity i rzeczywistość gospodarcza Republiki Federalnej Zbigniew Zieliński

174 Asceza poprzez zaangażowanie Elżbieta Wolicka

178 Propozycje i kontrpropozycje Tadeusz Jerzy Żółciński

FAKTY I KOMENTARZE

182 Przed III Kongresem Apostolstwa Świeckich Halina Darnałowicz

184 W rocznicę wielkiej bitwy J. S.

186 Nad współczesną filozofią
w Polsce I. S.

190 KUL w ogólnopolskim życiu naukowym Jerzy Gałkowski

193 Portret antybohatera Jerzy Raczkowski

195 Próba „Nieboskiej komedii” Zbigniew Pędziński

199 PROBLEMY–TENDENCJE–DYSKUSJE
• Przekorny profesor
• Bliska nieznajoma
• Granice kompetencji
• Przeszłość i teraźniejszość

Listy do redakcji

209 O samodzielność laikatu Barbara Szczepańska

210 Świeccy w parafii Edward Płochacz

212 Krytyka katolicka w oczach czytelnika Jan Absolwentowicz

212 ASS – nie AAS ks. J. Grzywacz