Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

74

Czerwiec 1964

Polska droga(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Czerwiec 1964

Polska droga
(i inne...)

3 Polska droga Tadeusz Mazowiecki

13 Zewnętrzna sytuacja Polski
– w dwudziestolecie Andrzej Micewski

22 Wiersze Aleksander Rymkiewicz

24 Po dwudziestu latach – szkic rozwoju gospodarczego Konstanty Łubieński

44 Rzecz o inteligencji Wojciech Wieczorek

56 Nehru Andrzej Wielowieyski

63 Poemat Włodzimierz Segal

65 Cyrograf dojrzałości Jerzy Krzysztoń

78 Literatura w społeczeństwie jutra Ludwik Tyborowski

86 Wokół Soboru:
sens Kościoła

KONFRONTACJE

99 Rozmowa z A. Vanistendaelem – audytorem soborowym Tadeusz Myślik

102 Przegląd zagraniczny

NAD KSIĄŻKAMI

111 H. Elzenberga
„Kłopot z istnieniem” Andrzej Siemianowski

113 ABC dziejów teatru Józef Smosarski

115 Mann, jakiego nie znamy Zbigniew Pędziński

FAKTY I KOMENTARZE

118 Wrocławska sesja o soborowej odnowie w Polsce Andrzej Bukowski

126 Recenzja „rozmyślająca” Irena Stopierzyńska

128 PROBLEMY–TENDENCJE-DYSKUSJE
• Wyż
• Inwestować, ale jak?
• Zaangażowanie – sztuka dla sztuki?
• Przewietrzyć systemy