Zima 2021, nr 4

Zamów

73

Maj 1964

Droga trudnego świadectwa(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Maj 1964

Droga trudnego świadectwa
(i inne...)

3 Droga trudnego świadectwa Juliusz Eska, Andrzej Krasiński

14 Między teorią a praktyką gospodarczą Wojciech Wieczorek, Zbigniew Zieliński

24 Wiersze Anna Pogonowska

26 Literatura katolicka
w oczach krytyki Jerzy Stadnicki

41 Zupełnie obcy Leszek Płażewski

46 Trzy pieśni pustyni Tadeusz Szklarek

48 Wokół Soboru:
laikat i kapłaństwo

67 O wolności świeckich Mario Rossi

69 Księża w opinii parafian miejskich ks. Władysław Piwowarski

86 Wiersze Ernest Dyczek

NAD KSIĄŻKAMI

88 O nerwicach i psychonerwicach pozytywnie Jolanta Ostoja

91 Lampa naftowa i młodość Wiesław Paweł Szymański

94 Petrażyckiego teoria emocji Jolanta Ostoja

FAKTY I KOMENTARZE

97 Dla kogo ta teologia? Jan Turnau

100 Bóg i piosenka Zofia Ostrowska

103 „Dziady” 1964 Edmund Misiołek

107 Socjologia w urbanistyce Bohdan Jałowiecki

114 Notatki z wystawy
Tadeusza Kulisiewicza Stanisława Grabska

Listy do redakcji

117 O „decusie” Wacław Tracz

Prenumerata

W środę 26 stycznia o godz. 17:30 odbędzie się webinar projektu „Precobias”, którego celem jest zapobieganie radykalizacji młodych ludzi w internecie. „Więź” jest członkiem koalicji, która wspiera inicjatywę.

Więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury