Wiosna 2024, nr 1

Zamów

72

Kwiecień 1964

Wokół Soboru(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Kwiecień 1964

Wokół Soboru
(i inne...)

3 II sesja: powoli czy szybko? Anna Morawska

12 Wokół Soboru

17 „Kwiatki dobrego
papieża Jana” (II)

35 Sonety Wiliam Shakespeare

38 Traktat moralny Jerzy Kołątaj

48 Słabość Marek Nowakowski

60 Wiersze Stanisław Swen Czachorowski

63 Film w życiu młodzieży ks. Aleksy Nowak

75 SPÓR O TOMIZM

75 Filozofia najbardziej współczesna Jolanta Ostoja

78 Czy spór o tomizm? o. Bolesław Celiński

82 Odpowiedź polemistom Andrzej Siemianowski

NAD KSIĄŻKAMI

90 Prekursorzy współczesnego ekumenizmu Jan Turnau

100 Człowiek i czas Stefan Lichański

104 Styl i inne cechy Bazina Jerzy Stadnicki

FAKTY I KOMENTARZE

107 Z socjologią na ty J. W.

109 Umarli mówią Jerzy Stadnicki

114 Studencki Poznań teatralny Andrzej Kozłowski

Listy do redakcji

117 Jeszcze o strojach duchowieństwa

117 Czy to ma być reforma? Józef Muniak

118 Więcej świeżego powietrza! Wacław Tracz