Wiosna 2024, nr 1

Zamów

71

Marzec 1964

„Kwiatki dobrego papieża Jana”(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Marzec 1964

„Kwiatki dobrego papieża Jana”
(i inne...)

3 „Kwiatki dobrego
papieża Jana” (I)

18 O wolności religijnej Janusz Zabłocki

29 Nowy styl w teologii Hans Urs von Balthasar

34 O rewizję wykształcenia teologicznego Karl Rahner TJ

38 Wiersze ks. Bonifacy Miązek

41 Wieczór sylwestrowy Andrzej Bonarski

66 Wygasła przestrzeń Franciszek Kamecki

68 SPÓR O AKTUALNOŚĆ TOMIZMU

68 Rozprawa z metodą Halina Bortnowska

79 Po co tomizm? Tytus Faytt

83 Wiersze o. Wacław T. Chabrowski

KONFRONTACJE

86 W mieście o kształcie serca Tadeusz Myślik

NAD KSIĄŻKAMI

92 Dwa spojrzenia na zachodnią demokrację Ludwik Dembiński

98 Nad „Półmrokiem ludzkiego świata” Andrzej Siemianowski

100 Estetyczny koniec świata Łukasz Ligęza

105 Między prawdą
a sprawiedliwością Maciej Bagiński

FAKTY I KOMENTARZE

108 Profesor Zbigniew Makarczyk Stefan Wilkanowicz

111 O co tam chodziło? Irena Stopierzyńska

114 Indeks na pięciolinii Andrzej Jankowski

115 Notatki z wystaw Stanisława Grabska

Listy do redakcji

117 Czy tomizm przestał być aktualny? Halina Górska

118 Kobieta w Kościele D. S.