Wiosna 2024, nr 1

Zamów

69

Styczeń 1964

Problemy ekumeniczne(i inne…)

Nakład wyczerpany

Spis treści

Styczeń 1964

Problemy ekumeniczne
(i inne...)

3 Do źródeł T. M.

5 Epifania Andrzej Grzegorczyk

6 Pater Amabilis ks. Loris Capovilla

11 Nowa wizja katolicyzmu Anna Morawska

22 Rzeczywisty sens ekumenizmu katolickiego ks. Kazimierz Hoffmann

29 Ekumenizm czy nawracanie Geregory Baum OSA

41 Wigilia Świętego Jana (fragmenty) Jerzy Harasymowicz

52 Spór o historię na tle nowych potrzeb Wojciech Wieczorek

63 Poglądy literackie Mauriaka Jerzy Studnicki

72 W australijskiej fabryce Bogdan Jasiewicz

83 Sępizm Bogdan Czaykowski

KONFRONTACJE

85 Świadectwo katolików hiszpańskich Wojciech Przemyski

NAD KSIĄŻKAMI

91 "Agresty" Jacek Łukasiewicz

97 O młodzieży licealnej Zofia Skórzyńska

101 Z dziejów australijskiej polonii Tadeusz J. Żółciński

103 Debiut debiutowi nierówny Zbigniew Pędziński

FAKTY I KOMENTARZE

106 Pamięci uczonego i nauczyciela Andrzej Siemianowski

107 KUL w ogólnopolskim życiu naukowym Maciej Stanisławski

113 Potrzebna konferencja Z. J.

116 Romeo, Julia i... publiczność Irena Stopierzyńska

Listy do redakcji

118 Jeszcze w sprawie "Świętej Imogeny"

120 Są dwie Marie Kowalskie